Mieści się w jedynym zachowanym w Polsce młynie papierniczym w Dusznikach Zdroju, pochodzącym sprzed 1562 r. Unikatowa papiernia tworzy bezcenny w skali Europy zabytek techniki, który decyzją Prezydenta RP w 2011 roku uzyskał status pomnika historii. W tym miejscu były i nadal są wytwarzane papiery czerpane, wg techniki opracowanej w średniowieczu.   Niegdyś młyn odgrywał istotną rolę kulturotwórczą. Na arkuszach z Dusznik drukowano książki i spisywano dokumenty. Dziś arkusze z dusznickiego młyna wykorzystywane są do sporządzania okolicznościowych pism, dyplomów, zaproszeń oraz pamiątek świadczących o papierniczych tradycjach Dolnego Śląska.

„Sercem” dusznickiego młyna papierniczego jest czerpalnia, w której odbywają się pokazy ręcznej produkcji papieru, realizowane w oparciu o wywodzącą się ze średniowiecza technologię. Odbywają się tu również warsztaty czerpania papieru, podczas których zwiedzający samodzielnie wykonują papiery artystyczne oraz arkusze z odbiciem swoich dłoni. Wśród eksponatów dusznickiego Muzeum Papiernictwa na dużą uwagę zasługuje niezwykle cenna kolekcja XVII i XVIII wiecznych portretów właścicieli dusznickiej papierni.

Zapytaj o szczegóły i zaplanuj wycieczkę:
Muzeum Papiernictwa
ul. Kłodzka 42
Duszniki Zdrój
tel. +48 74 8627 401
biuro@muzpap.pl