Przez fakt, iż miasto często padało ofiarą zniszczeń wojennych i kataklizmów

Liczba zabytków jest tu niewielka. Miasto posiada długą i ciekawą historię, gdyż pierwsze wzmianki sięgają aż 1337 roku, lecz jej udokumentowanie jest bardzo ograniczone. Od dawna było to miasto przemysłowe.

Początkowo prym w gospodarce wiodło sukiennictwo i szewstwo a w późniejszym czasie wszystko zdominowało górnictwo. W Nowej Rudzie zwiedzić możemy m.in. urokliwy rynek z placem centralnym, turystyczną kopalnię węgla, domki tkaczy.

Nową Rudę zamieszkuje ponad 23 tys. mieszkańców, co czyni je drugim miastem pod względem liczby ludności w powiecie Kłodzkim.