Kościół Najświętszej Maryi Panny w Bardzie to zabytkowy obiekt pocysterski. Powstanie sanktuarium Maryjnego związane było z obecnością Cudownej Figurki Matki Bożej Bardzkiej, która pojawiła się w Bardzie na pewno już w XII wieku.

Dziś figurka słynąca łaskami eksponowana jest w ołtarzu głównym bazyliki.

Ołtarz główny pochodzi z 1715 roku i jest dziełem Mikołaja Richtera. Kryje obraz ze sceny nawiedzenia Św. Elżbiety przez Matkę Bożą. Na terenie sanktuarium mieści się muzeum sztuki sakralnej. Najcenniejszym eksponatem jest monstrancja ze złoconego srebra, ufundowana w 1674 roku Opata Kamienieckiego.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W BARDZIE
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ STRAŻNICZKI WIARY ŚWIĘTEJ

Plac Wolności 5, 57-256 Bardo

Tel. (074) 817 14 21
Fax. (074) 817 10 20

e-mail: parbardo@wp.pl

www.parafia-bardo.pl