Niewielkie miasto w województwie dolnośląskim, w Kotlinie Kłodzkiej. Malowniczo usytuowane na rozgałęzieniu trzech rzek: Białej Lądeckiej, Morawki i Siennej Wody.

Powstanie osadnictwa na ziemi strońskiej datuje się na XIII wiek. Rozciągało się ono nad górnym brzegiem Białej Lądeckiej i kończyło na wysokości Starego Gierałtowa. Miejscowa ludność trudniła się wówczas głównie rolnictwem i z niego się utrzymywała.

Taki stan rzeczy utrzymywał się przez długie lata aż do zakończenia wojen husyckich. Rozwinęły się wtedy kolejne gałęzie przemysłu, będące źródłem utrzymania mieszkańców. Część zysków przynosiły także wycinki pobliskich lasów, jednak głównym aspektem rozwoju osady stało się górnictwo.
Wygospodarowane tereny zajmowane były przede wszystkim przez hutników, górników i drwali.

Następna zmiana struktury osadnictwa miała miejsce w latach 1773-1806. Była to fala kolonizacji, podczas której powstało wiele osad górskich, kopalni i kuźnic żelaza. W roku 1839 Stronie weszło pod władanie najbardziej cenionej z ówczesnych Europejek- Księżnej Mariany Orańskiej. Jak w przypadku wielu innych miast, tak i tu przyczyniła się ona do dynamicznego rozwoju tej części Kotliny Kłodzkiej. Księżna zarządziła budowę nowych dróg, schronisk i gospód, tworząc w ten sposób infrastrukturę przyjazną turystom.

W XIX wieku granice pomiędzy Stroniem, Strachocinem i Goszowem zatarły się i połączyły w jedno miasto, Stronie Śląskie. W nim umiejscowiono ówczesną siedzibę rodziny królewskiej, będącą dziś budynkiem Urzędu Miejskiego oraz hutę szkła.

Dzięki rozwojowi przemysłu nastąpił znaczy wzrost liczby mieszkańców. Rozwinęła się między innymi produkcja i zdobienie szkła kryształowego. Duże znaczenie dla miasta miało uzyskanie połączenia kolejowego z Kłodzkiem w roku 1897.

Początek XX wieku to przede wszystkim rozbudowa miejscowości. W czasie I wojny światowej wykorzystując pracę rosyjskich jeńców uregulowano koryto rzeki Białej Lądeckiej, usypano wały, omurowano brzegi oraz zbudowano szereg stopni wodnych. Powiększono także leśne tereny stopniowo wykupując działki od chłopów.

Stronie Śląskie otrzymało prawa miejskie w 1967 roku. Jednym z tragicznych wydarzeń, które zapisały się w historii miasta była ogromna powódź w lipcu 1997 roku. Doprowadziła ona do wielu zniszczeń, a odbudowa infrastruktury pochłonęła dużą część budżetu miasta.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku życie gospodarcze gminy rozwinęło się pod katem turystycznym. Przyczyniło się do tego w dużej mierze powstanie pobliskiego Ośrodka Narciarskiego “Czarna Góra”. Jest to jeden z najbardziej popularnych ośrodków narciarskich w Polsce. Za sprawą coraz większej liczby odwiedzających gości w dużym stopniu rozbudowano bazę noclegową i inne usługi turystyczne.

Dziś Stronie jest jednym z najchętniej odwiedzanych ośrodków turystycznych. Dzięki malowniczemu położeniu w otoczeniu lasów, miasto jest doskonałą bazą dla pasjonatów wycieczek pośród górskich szlaków, między innymi w pobliskich Górach Złotych czy Bielskich. Również popularny Śnieżnik (1426 n.p.m.) znajduje się w niedalekiej odległości. Rozwijający się niegdyś przemysł szklarski pozostawił po sobie tereny huty dostępne dziś dla osób zwiedzających.

Park Aktywności w Stroniu zapewnia turystom wachlarz rozrywek również w okresie letnim. Organizowane są wtedy różnego rodzaju imprezy angażujące piłkę siatkową czy wycieczki rowerowe.

W miejscowości Stronie Śląskie trzeba odwiedzić:

1) Czarna Góra, wieża widokowa – Mierząca 14 metrów wieża widokowa zbudowana na szczycie czarnej Góry w 2000 roku.

2) Huta Szkła Kryształowego Violetta – huta szkła założona w 1864 w Stroniu Śląskim zajmująca się wytwarzaniem ozdobnych, ręcznie zdobionych wyrobów ze szkła ołowiowego.

3) Muzeum Minerałów – Wystawa prezentująca kolekcje minerałów z całego świata i przedmiotów z nich wykonanych.

4) Zalew Stara Morawa – Sztuczny zbiornik wodny retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 5,5 ha.